July 9, 2022

Internets nycklar – Vad är Internet?

Eleverna introduceras till Internets och webbsidans delar och öva på att orientera sig i digitala miljöer. Övningen är bra även om eleverna redan befinner

Bli en källspanare!

Eleverna lär sig identifiera och fundera kring syftet med olika sorters källor. Lektionen syftar inte bara till att göra dem medvetna om de källor

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt