July 14, 2022

Lär mer om integritet

Digital kompetens handlar bland annat om att förstå hur de grundläggande demokratiska värderingarna i det svenska samhället kan påverkas av digitaliseringen. Hur påverkas yttrandefriheten

Koll på regler på nätet

Lektioner som ger möjlighet till reflektion kring vilka risker som finns med att vara aktiv på nätet och om lagar och regler som är

Din rätt att vara du på nätet

Lektionspaketet innehåller lektioner som låter eleverna bli bekanta med några av de brottsrubriceringar som är vanligt förekommande för brott som sker på nätet. Genom

Koll på livet på nätet

Lektioner i digital kompetens och värdegrund som tar upp vad integritet betyder och hur vi alla kan ta ansvar för tryggheten på nätet. I

Vänskap på nätet

Lektioner som låter eleverna reflektera kring hur vänskap på nätet kan se ut, vad det innebär att vara anonym och hur en schysst kompis

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt