July 19, 2022

Lag och rätt på nätet

Lektioner som ger kunskap om lag och rätt på internet och öppnar för samtal om hur vi tillsammans kan bidra till goda relationer på

Yttrandefrihet på nätet

Kunskap om hur demokratiska fri- och rättigheter tar sig uttryck i en digital kontext är en central del av den digitala kompetensen. I ett

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt