F-3

Fördjupning – Kedjebrev och Deepfakes

Fördjupning – Kedjebrev och Deepfakes är en del av MIK Bibliotekets första utskick av egen producerat MIK-material. Materialet är en fördjupning av lektionen “Grunder

Grunder till källkritik F-3

Grunder till källkritik F-3 är en del av MIK Bibliotekets första utskick av egen producerat MIK-material. Materialet är skapat av ungdomar för årskurserna F-3.

Din rätt att vara du på nätet

Lektionspaketet innehåller lektioner som låter eleverna bli bekanta med några av de brottsrubriceringar som är vanligt förekommande för brott som sker på nätet. Genom

Vänskap på nätet

Lektioner som låter eleverna reflektera kring hur vänskap på nätet kan se ut, vad det innebär att vara anonym och hur en schysst kompis

Börja förstå livet på nätet 

Lektioner som handlar barns rätt till integritet och privatliv och om hur man ska agera för att också skydda andras rätt till detsamma. I

Börja förstå källkritik

Lektionerna introducerar begreppen källa och källkritik och uppmuntrar till samtal om att vad det innebär söka och värdera information på nätet. Under lågstadiet ökar

Internets nycklar – Vad är Internet?

Eleverna introduceras till Internets och webbsidans delar och öva på att orientera sig i digitala miljöer. Övningen är bra även om eleverna redan befinner

Bli en källspanare!

Eleverna lär sig identifiera och fundera kring syftet med olika sorters källor. Lektionen syftar inte bara till att göra dem medvetna om de källor

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt