Förskolan

Templet Jr Interaktiv saga

En interaktiv sagoberättelse för barn tillsammans med pedagog. Sagan ska upplevas tillsammans med barnen och bjuder på en fantastisk berättelse med olika valmöjligheter, många

Aktiviteter för barn

Ett material att hämta kunskap och inspiration till aktiviteter som är riktad mot barnen i förskolan. LÄNK TILL PDF MIK-templet All material kommer från

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt