Utvalt

Lär mer om integritet

Digital kompetens handlar bland annat om att förstå hur de grundläggande demokratiska värderingarna i det svenska samhället kan påverkas av digitaliseringen. Hur påverkas yttrandefriheten

Internets nycklar – Vad är Internet?

Eleverna introduceras till Internets och webbsidans delar och öva på att orientera sig i digitala miljöer. Övningen är bra även om eleverna redan befinner

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt