Förstå samhällets digitalisering

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lektioner som bidrar till att synliggöra barns och ungas aktivitet på nätet och låter eleverna diskutera nätvanor, chatspråk och vår digitala framtid.

För de flesta elever är det som händer på nätet och vad man gör på nätet lika självklart som alla andra delar av livet. Därför är det bra att ge dem möjlighet att få syn på när och hur de använder nätet. Lektionen “Hur används nätet?” handlar om att avläsa diagram från undersökningen Svenskarna och internet  och utifrån den diskutera barns och ungas nätvanor.

Är chatspråk framtidens språk?

Digitaliseringen har fört med sig nya sätt att kommunicera. Lektionen om chattspråk uppmärksammar de språkliga skillnader som finns mellan att till exempel skriva ett sms, ett inlägg i sociala medier eller en faktatext. Eleverna får fundera på om de tror att deras eget språkbruk kommer förändras i framtiden som en följd av digitaliseringen.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

LEKTIONSPAKET

Digitala lektioner från Internetstiftelsen har delat upp ”Förstå samhällets digitalisering” i tre olika lektioner. Nedan har vi länkat till original lektionerna med all information. Digitala lektioner ger även ut en lärarhandledning för dessa lektioner. Här

Lektion 1: Hur används nätet?

Lektionen handlar om att avläsa diagram för att få kunskaper om den digitala vardagen.
Passar undervisning i matematik, samhällsorienterande ämnen, svenska och teknik.

Lektion 2: Reflektera kring chattspråket

Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.
Passar undervisning i matematik, samhällsorienterande ämnen, svenska och teknik.

Lektion 3: Trygg och säker på nätet

Lektionen handlar om att känna sig trygg och säker i olika situationer i vardagen.
Passar undervisning i matematik, samhällsorienterande ämnen, svenska och teknik.

DIGITALA LEKTIONER – INTERNETSTIFTELSEN

All material kommer från Digitala lektioner – Internetstiftelsen

Allt material som laddas upp på MIK Biblioteket granskas innan uppladdning.

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt