Koll på vad internet förändrat

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lektioner om hur digitaliseringen har förändrat vårt språk och vårt sätt att kommunicera och om att alla i samhället inte är digitala.

Digitaliseringen har inneburit nya kanaler för kommunikation, nya uttrycksformer och nya sätt att använda språket. I det här lektionspaketet får eleverna möjlighet att reflektera kring språket på nätet och vilken funktion symboler och bilder har vid digital kommunikation.

Är alla digitala?

I lektionen “Prata om internet” leder en inlevelseövning till ökad förståelse för hur digitaliseringen har påverkat livet för olika grupper i samhället. Digitaliseringen har också också fört med sig nya former av kriminalitet, till exempel i form av dataintrång och stöld av information på nätet. Lektionen om trojaner, virus, kakor och Candy Drop uppmärksammar några av de faror som finns, men sällan syns, på internet.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

LEKTIONSPAKET

Digitala lektioner från Internetstiftelsen har delat upp ”Koll på vad internet förändrat” i tre olika lektioner. Nedan har vi länkat till original lektionerna med all information. Digitala lektioner ger även ut en lärarhandledning för dessa lektioner. Här

Lektion 1: Reflektera kring språket på nätet

Lektionen handlar om vilken funktion symboler och bilder har vid digital kommunikation.
Passar undervisning i samhällsorienterande ämnen, svenska och teknik.

Lektion 2: Trojaner, virus, kakor och candy drop

Lektionen handlar om ord och begrepp för det vi behöver skydda oss mot på internet.
Passar undervisning i samhällsorienterande ämnen, svenska och teknik.

Lektion 3: Prata om internet

Lektionen handlar om att prata och debattera om internet.
Passar undervisning i samhällsorienterande ämnen, svenska och teknik.

DIGITALA LEKTIONER – INTERNETSTIFTELSEN

All material kommer från Digitala lektioner – Internetstiftelsen

Allt material som laddas upp på MIK Biblioteket granskas innan uppladdning.

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt