Lär mer om integritet

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Digital kompetens handlar bland annat om att förstå hur de grundläggande demokratiska värderingarna i det svenska samhället kan påverkas av digitaliseringen.

Hur påverkas yttrandefriheten på internet av att människor kan vara anonyma? Vad innebär integritet? När är det bra respektive mindre bra att kunna vara anonym? Det är några av de frågor som eleverna får fundera kring i de här lektionerna.

Olaga integritetsintrång

För att kunna skydda både sin egen och andras säkerhet på nätet är det viktigt att förstå och känna till innebörden i begrepp som anonymitet och integritet. I alla relationer och aktiviteter på nätet behöver vi kunna värna både vår egen och andras rätt att vara privat. Det är en rätt som är så viktig att den just på internet numera skyddas av en särskild lag, olaga integritetsintrång.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

LEKTIONSPAKET

Digitala lektioner från Internetstiftelsen har delat upp ”Lär mer om integritet” i fyra olika lektioner. Nedan har vi länkat till original lektionerna med all information. Digitala lektioner ger även ut en lärarhandledning för dessa lektioner. Här

Lektion 1: Reflektera kring anonymitet på nätet

Den här lektionen handlar om anonymitet och vad det innebär.
Passar undervisning i bild, samhällsorienterande ämnen och svenska.

Lektion 2: Reflektera kring digital vänskap

Lektionen handlar om normer och värderingar kring vänskap på nätet.
Passar undervisning i bild, samhällsorienterande ämnen och svenska.

Lektion 3: Vilka bilder får synas?

Lektionen handlar om hur normer påverkar vilka bilder vi ser i digitala medier.
Passar undervisning i bild, samhällsorienterande ämnen och svenska.

Lektion 4: Rätten att få vara privat på nätet

Lektionen handlar om integritet och olaga integritetsintrång på nätet.
Passar undervisning i bild, samhällsorienterande ämnen och svenska.

DIGITALA LEKTIONER – INTERNETSTIFTELSEN

All material kommer från Digitala lektioner – Internetstiftelsen

Allt material som laddas upp på MIK Biblioteket granskas innan uppladdning.

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt