Vad är MIK?

MIK står för Medie- och informationskunnighet och handlar bland annat om:

  1. förstå mediernas roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information, och själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.
  2. kunna förstå och använda sig av sina digitala kunskaper

 

MIK Biblioteket anser att MIK är ett begrepp som borde användas mer i skolan, dagens ungdomar lever i en digital värld. Vi måste lära våra barn om säkerhet på nätet, vem man kan vända sig till om något händer, vad som är sant och så mycket mer. MIK Biblioteket är ett steg närmare vårt mål.

Filmen är gjord av Statens medieråd och förklarar vad MIK innebär.

MIK Bibliotekets mål:

MIK Bibliotekets vision är att Medie- och informationskunnighet ska bli mer lättillgängligt för alla. Därför har vi satt upp dessa mål för att uppnå vår vision.

  1. Erbjuda lättillgänglig och gratis MIK-material för alla
  2. Vara en platform för alla att publicera MIK-material
  3. Utbilda framtiden, ungdomar.

Vill du lära dig mer om MIK?

Om du vill lära dig mer om MIK rekommenderar vi Statens medieråd, där finns väldigt mycket bra information gällande MIK. 

Vill du att din skola ska undervisa i MIK? Be en lärare, mentor eller kanske en rektor att kolla in MIK Biblioteket.