Yttrandefrihet på nätet

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Kunskap om hur demokratiska fri- och rättigheter tar sig uttryck i en digital kontext är en central del av den digitala kompetensen.

I ett demokratiskt samhälle har alla rätt att uttrycka en åsikt. Men vad händer om någons sätt att uttrycka en åsikt skadar någon annan? I det här lektionspaketet får eleverna möjlighet att reflektera kring yttrandefrihet på nätet.

Vem där?

För att göra eleverna bättre rustade för att skydda sig mot digitala trakasserier och mobbning behöver de förståelse för att det bakom en signatur eller identitet på nätet kan dölja sig någon helt annan än den de tror. I lektionen “Granska bilden vi ger av oss själva nätet” får de tillfälle att diskutera och reflektera kring hur bilder och delningar på sociala medier påverkar vår uppfattning om både vår egen och andras identitet. Lektionen om nätmobbning visar hur ett elakt skämt med någons identitet på internet kan få svåra konsekvenser för den som är utsatt.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.’

LEKTIONSPAKET

Digitala lektioner från Internetstiftelsen har delat upp ”Yttrandefrihet på internet” i fyra olika lektioner. Nedan har vi länkat till original lektionerna med all information. Digitala lektioner ger även ut en lärarhandledning för dessa lektioner. Här

Lektion 1: Om nätmobbning

Lektionen handlar om nättrakasserier.
Passar undervisning i bild, samhällsorienterande ämnen och svenska.

Lektion 2: Granska digitala identiteter – vem är vem på internet?

Lektionen handlar om risker förknippade med internet och digital kommunikation; om nätfiske, grooming och falska identiteter.
Passar undervisning i bild, samhällsorienterande ämnen och svenska.

Lektion 3: Får man säga vad man vill på nätet?

Lektionen handlar om demokratiska fri- och rättigheter i sociala medier.
Passar undervisning i bild, samhällsorienterande ämnen och svenska.

Lektion 4: Granska bilden vi ger av oss själva på nätet

Lektionen handlar om att kritiskt granska bilden människor ger av sig själva på nätet.
Passar undervisning i bild, samhällsorienterande ämnen och svenska.

DIGITALA LEKTIONER – INTERNETSTIFTELSEN

All material kommer från Digitala lektioner – Internetstiftelsen

Allt material som laddas upp på MIK Biblioteket granskas innan uppladdning.

Årskurser

Utvalt material

Utvalt podd-avsnitt